<font id="tf70q"></font>

<i id="tf70q"></i>

  <thead id="tf70q"><del id="tf70q"><video id="tf70q"></video></del></thead>
  <i id="tf70q"></i><optgroup id="tf70q"></optgroup>

  Ajax
  AJAX即“Asynchronous Javascript And XML”(异步JavaScript和XML),是指一种创建交互式网页应用的网页开发技术。通过在后台与服务器进行少量数据交换,AJAX 可以使网页实现异步更新。这意味着可以在不重新加载整个网页的情况下,对网页的某部分进行更新。传统的网页(不使用 AJAX)如果需要更新内容,必须重载整个网页页面。
  ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ?
  44552+com+香港开奖